Slide background

Odszkodowania

Tel: 600 096 744
Mail: biuro@leg-art.pl

masz pytanie? zadzwoń lub napisz

Zaufanie

Priorytetem jest dla nas zaufanie i zadowolenie naszych Klientów. Z tego powodu do każdej powierzanej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych prawników z dużym doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą w dziedzinie odszkodowań.

Na każdym etapie prowadzonej sprawy nasza wykwalifikowana kadra chętnie udzieli Państwu stosownych wskazówek, wyczerpujących informacji, rozwieje wątpliwości. Dodatkowo za każdym razem umożliwiamy wgląd we wszystkie poczynione przez nas czynności oraz nadzór nad postępami w sprawie. Chcemy, by zasady naszej współpracy były jasne i klarowne. Jesteśmy uczciwi i rzetelni, nie mamy nic do ukrycia.

Gwarantujemy

Gwarantujemy wysoką jakość usług oraz światowe standardy, jeśli chodzi o przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji.

Za każdym razem działamy w imieniu Klienta, kierując się Jego dobrem.

Nie tylko wypełniamy stosowne wnioski, zwracamy się do specjalistów i ekspertów o opinie, do odpowiednich organów o potrzebne informacje i zaświadczenia, ale również wskazujemy, jakie dodatkowe działania należy podjąć, by uzyskać jak najwyższą kwotę odszkodowania.


Współpracujemy

Współpracujemy z uznanymi lekarzami różnych specjalności oraz biegłymi i rzeczoznawcami rozmaitych dziedzin (motoryzacji, pożarnictwa, itp.), których pomoc i opinia są bezcenne w procesie ustalania lub weryfikowania odpowiedzialności za określone szkody i dochodzeniu roszczeń.

Niezwykle istotna dla nas jest ocena naszych Klientów, dlatego staramy się jak najlepiej sprostać Państwa oczekiwaniom. W ten sposób budujemy swoją renomę i pozycję. O naszych kompetencjach niech świadczy fakt, że dużą grupę nowych Klientów stanowią osoby polecone przez tych, którzy kiedyś skorzystali z naszych usług.


Zakres spraw - za co można otrzymać odszkodowanie


Odszkodowania za szkody majątkowe

Najczęściej do tego typu strat dochodzi w wyniku różnych zdarzeń drogowych (np. wypadków), remontów, zalań, pożarów mieszkania, domu, wynajmowanego lokalu, a także kradzieży. (Więcej)

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

W wypadkach drogowych najczęściej udział biorą pojazdy mechaniczne oraz pozostali uczestnicy ruchu, np. piesi. Niefortunne zdarzenia często prowadzą do poważnych uszkodzeń samochodów, a nierzadko również obrażeń ciała oraz śmierci osób. (Więcej)


Odszkodowania za wypadki przy pracy

Odszkodowania za wypadki przy pracy wypłacane są z ubezpieczenia społecznego. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że podobnych roszczeń można dochodzić także od pracodawcy, o ile w trakcie wykonywania zadań zawodowych doszło do naruszenia zasad BHP lub zaniedbań przepisów regulowanych przez prawo pracy. (Więcej)

Odszkodowania w rolnictwie

Odszkodowania w rolnictwie wypłacane są osobom poszkodowanym w wypadkach rolniczych, w wyniku których doszło do rozstroju lub utraty zdrowia, uszkodzenia ciała lub mienia, zniszczenia mienia, a także w przypadku śmierci. (Więcej)


Odszkodowania z tytułu choroby zawodowej

Choroba zawodowa to choroba spowodowana działaniem w miejscu pracy szkodliwych dla zdrowia czynników lub sposobem wykonywania obowiązków. (Więcej)

Odszkodowania za błędy medyczne

Błąd w sztuce lekarskiej jest to zawinione (umyślne bądź nieumyślne) działanie lub zaniechanie, które powoduje szkodę pacjenta (poważny uszczerbek lub rozstrój zdrowia, zaburzenie czynności narządu albo śmierć) i jednocześnie narusza powszechne zasady wiedzy medycznej. (Więcej)


Odszkodowania za wypadki z udziałem dzieci

Wypadki z udziałem dzieci to jedne z najbardziej trudnych zdarzeń losowych. Często wiążą się z traumą, która dotyka nie tylko same pociechy, ale też rodziców i rodzeństwo. (Więcej)

Odszkodowania za upadki i potknięcia

Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód poniesionych na skutek różnego rodzaju upadków i potknięć: na krzywym, śliskim, oblodzonym, nieuprzątniętym, uszkodzonym chodniku, drodze, schodach, podłodze w sklepie lub innym lokalu użyteczności publicznej. (Więcej)


Nasz zespół

W trosce o dobro naszych Klientów staramy się zapewnić kompleksową pomoc prawną oraz szeroki zakres świadczonych usług, dlatego współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin (inżynierami budownictwa, geodetami, kosztorysantami, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, księgowymi, ekspertami z zakresu windykacji, analitykami ekonomicznymi i doradcami podatkowymi), pracownikami naukowymi krajowych uczelni wyższych, firmami związanymi z rynkiem nieruchomości, ubezpieczeń oraz rynkiem usług finansowych.

Podczas naszej dotychczasowej działalności zdołaliśmy nawiązać ścisłą współpracę z kilkoma kancelariami rzeczoznawców majątkowych oraz innymi kancelariami prawniczymi, adwokatami i radcami prawnymi na terenie całego kraju.

Dzięki temu na życzenie Klienta jesteśmy w stanie zlecić określone czynności specjalistom z różnych branż, zebrać rzetelne informacje z poszczególnych regionów Polski w sposób efektywny i szybki, a tym samym znacząco przyspieszyć toczące się postępowanie i ograniczyć jego koszty. Na terenie całego kraju współpracujemy z prawnikami posiadającymi wieloletnie doświadczenie, w zakresie:
  • dochodzenia odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
  • dochodzenia odszkodowań za wypadki przy pracy,
  • dochodzenia odszkodowań za wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym,
  • dochodzenia odszkodowań należnych w wyniku popełnionych błędów medycznych.